Usikkerhed om reklameforbuds lovlighed

Med henblik på at begrænse kviklån blev der i sommeren 2020 indført en ny bestemmelse – § 11 b – i markedsføringsloven. Med denne bestemmelse blev det ulovligt at reklamere for forbrugslånsvirksomheder og kreditaftaler til forbrugere i forbindelse med markedsføring af spil eller spiludbydere. I praksis betyder reglen, at forbrugslånsvirksomheder ikke må reklamere i samme reklameblok eller i samme avisside som en spiludbyder – også selvom virksomheden kun reklamerer for sit eget brand og ikke en nærmere bestemt finansiel tjenesteydelse.

Som vi tidligere har omtalt, har bestemmelsen haft konsekvenser for sportsbranchen, og nu er der rejst tvivl, om bestemmelsen overhovedet er lovlig efter EU-retten. I et nyt notat fra Kammeradvokaten/Advokatfirmaet Poul Schmith – som ikke er offentliggjort, men omtalt af Børsen – vurderes det nemlig, at § 11 b muligvis går videre end EU-direktivet om urimelig handelspraksis, som er et totalharmoniseringsdirektiv, og derfor potentielt strider med EU-retten. Ifølge notatet vil lovligheden afhænge af, hvordan bestemmelsen håndhæves ved domstolene.

Læs vores tidligere nyhed om den omtvistede § 11 b her.

Foto: Jaroslaw Kwoczala / Unsplash

Modtag flere nyheder som denne

Shopping Basket