Eu-domstolen: Udlejning af biler med radio kræver
ikke samtykke

Afgørelse afsagt den 2. april 2020

EU-Domstolen har i dag truffet afgørelse om, hvorvidt udlejning af biler med radio kræver samtykke fra rettighedshavere. EU-domstolen kom frem til, at en sådan udlejning af biler ikke kræver samtykke, da der ikke er tale om overføring til almenheden, bl.a. som følge af, at udlejeren ikke foretog sig andet end at stille radioerne til rådighed, og at disse radioer uden indgriben fra udlejeren var i stand til at opfange radiosignaler. 

Dette stemmer overens med Generaladvokatens forslag til afgørelse, der kan læses om dette forslag her.

Dommen kan læses her.  

Shopping Basket