Uddeling af ”asylspray” var ikke racisme

Afgørelse af 20. januar 2021

Den 20. januar 2021 afsagde Højesteret dom i en sag om racisme og ytringsfrihed. Sagens omdrejningspunkt var spraydåser med påskriften ”asylspray”, flyers med udtalelser om ”ikke-vestlige migranter” mv., som en gruppe politikere havde uddelt i offentligheden i forbindelse med en politisk kampagne.

Politikerne var ved byretten og landsretten blevet dømt for racisme, men Højesteret har nu frifundet de pågældende politikere.

Højesterets begrundelse var, at selvom ytringerne var udtryk for forhånelse eller nedværdigelse, var det ikke en overtrædelse af straffelovens racismebestemmelse i § 266 b.

Strafansvar efter bestemmelsen kræver nemlig, at en gruppe forhånes eller nedværdiges på grund af sin race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, tro eller seksuelle orientering. Eftersom ytringerne var rettet mod persongruppen ”ikke-vestlige migranter” og ”asylansøgere”, og disse grupper ikke var afgrænset til en bestemt race, hudfarve eller lignende, havde politikerne, ifølge Højesteret, ikke overtrådt racismebestemmelsen ved de fremsatte ytringer.

Domstolens argumentet synes møntet konkret på racismebestemmelsen i straffelovens § 266, men man kan spørge om, hvorvidt dommen også kan få betydning for andre regler, der regulerer samme emne. Eksempelvis skal platforme også tage passende foranstaltninger for at beskytte offentligheden mod programmer mv., hvis udbredelse udgør en strafbar handling bl.a. som omhandlet i straffelovens § 266 b. Her vil dommen kunne få betydning for omfanget af de foranstaltninger, som platformene skal tage.

Afgørelserne kan læses her.

Foto: Ryoji Iwata / Unsplash

Modtag flere nyheder som denne

Shopping Basket