Tænketanken Justitia: Ny rapport om sletning af kommentarer på danske nyhedsmediers Facebooksider

Tænketanken Justitia har i dag fremlagt en ny rapport om sletning af kommentarer på danske nyhedsmediers Facebooksider. Rapporten påpeger, at der sker en omfattende sletning af kommentarer.

Bl.a. anføres det i rapporten, at 6,2 % af brugernes kommentarer på de fem undersøgte nyhedsmedier slettes, hvilket ifølge rapportens estimat svarer til, at der årligt fjernes mere end 530.000 kommentarer fra de pågældende nyhedsmedier. Af de slettede kommentarer vurderer Justitia, at alene 1,1 % udgør strafbare kommentarer. Der sker derfor en omfattende sletning af kommentarindhold – herunder af kommentarer, som efter rapportens vurdering, udgør lovlige holdningsytringer.

Rapporten er endnu et udspil i debatten om balancen mellem digital ytringsfrihed og fjernelse af indhold på digitale medier. Tidligere på måneden offentliggjorde Facebook desuden sammensætningen af dets nye uafhængige råd, som netop skal tage stilling til sådanne konkrete situationer.

Justitias rapport kan læses her.

Shopping Basket