Svensk Højesteret afgør sag om ophavsretten over for pressens ytringsfrihed

Afgørelse afsagt den 18. marts.

Den svenske Højesteret har for nylig taget stilling til en sag om afvejningen mellem ophavsret og informations- og ytringsfrihed.

I sagen havde en rettighedshaver optaget en video, som senere – med rettighedshaverens samtykke – blev offentliggjort i en forkortet version på internettet. Et nyhedsmedie fandt frem til videoen og publicerede herefter videoen på sit website sammen med stillbilleder fra videoen, dog uden rettighedshaverens samtykke. Tvisten i sagen handlede således om, hvorvidt rettighedshaveren skulle kompenseres for nyhedsmediets brug af videoen, eller om hensynet til pressens ytringsfrihed måtte betyde, at rettighedshaveren var afskåret fra kompensation. 

Den svenske Højesteret afgjorde, at rettighedshaveren skulle kompenseres, eftersom de nærmere betingelser for at indskrænke rettighedshaverens ophavsret ikke var opfyldt efter den svenske ophavsretslov. Hverken Menneskerettighedskonventionens artikel 10 eller EU-Chartrets artikel 11 kunne stå i vejen for at tildele rettighedshavere erstatning. Dog var de nævnte artikler i vejen for at pålægge nyhedsmediet en straf for ophavsretskrænkelser.

Til sammenligning har de danske domstole kun haft få sager om afvejningen mellem ophavsretten over for pressens ytringsfrihed, herunder bl.a. U 2013.3002 V og U 1999.1462 Ø, hvor landsretterne i begge afgørelser afviste, at pressens ytringsfrihed kunne begrunde brug af ophavsretligt beskyttet materiale uden forudgående tilladelse fra rettighedshaverne.

Den svenske afgørelse kan læses her.

Shopping Basket