Stadfæstelse af
afgørelse i Se og Hør-sagen

Dom afsagt den 11. marts.

Højesteret har stadfæstet Landsrettens afgørelse om, hvorvidt Se & Hørs retsstridige indhentelse af oplysninger om kreditkortbrug kunne medføre tortgodtgørelse. Dette var ikke tilfældet, da Højesteret ikke mente, at indhentelsen var egnet til at påvirke den krænkede parts selv- og æresfølelse. Se og Hør er tidligere blevet pålagt bøde og straf i andre sager, der er en del af samme sagskompleks. 

 

Dommen kan læses her:  http://www.hoejesteret.dk/hoejesteret/nyheder/Afgorelser/Documents/33797-19-anonym-HJR.pdf.

Shopping Basket