Sø- og Handelsretten træffer afgørelse om beskyttelse af brugskunst

Dom afsagt d. 26.oktober 2020

I en afgørelse af 26. oktober 2020 har Sø- og Handelsretten vurderet den ophavs,- markedsførings- og designretlige beskyttelse af en plantekasse.

Henset til den bagvedliggende udviklingsindsats bag plantekassen, vurderede retten, at plantekassen var udtryk for en selvstændig skabende indsats, som nød ophavsretlig beskyttelse som brugskunst. Retten lagde endvidere til grund, at plantekassen var beskyttet mod efterligninger efter markedsføringsloven samt efter designloven som følge af en designregistrering.  

Plantekassen var dog ikke krænket hverken ophavsretligt eller markedsføringsretligt ved en forhandlers salg af lignende plantekasser. Retten henviste til, at produkterne fremstod så forskellige fra hinanden både hvad angik produkternes grundlæggende kvalitet og designmæssige udtryk. Derudover forelå der ingen designmæssig krænkelse af designregistreringen, eftersom den informerede bruger, efter rettens opfattelse, ikke ville få samme helhedsindtryk af det registrerede design og sagsøgtes plantekasse.

Afgørelsen kan læses her

Foto: Antoine Boissonot / Unsplash

 
Shopping Basket