Sø- og Handelsretten tager stilling til forbud- og påbudssag om superfood

Kendelse af 3. november 2020

Sø- og Handelsretten har netop taget stilling til en forhandlers markedsføring, salg mv. af en produktserie af bær/grønt-pulverblandinger. Sagen handlede om, hvorvidt forhandleren havde handlet i strid med markedsføringsloven og lov om forretningshemmeligheder, og om der kunne nedlægges forbud og påbud over for forhandlerens markedsføring, salg mv. af blandingerne. Sagen var anlagt af en konkurrent, der ligeledes sælger bær/grønt-pulverblandinger.  

Retten afgjorde, at der ikke var grundlag for at nedlægge midlertidigt forbud eller påbud. Retten henviste til, at der ikke forelå en markedsføringsretlig krænkelse, eftersom der var flere forskelle mellem de to produktserier i relation til bl.a. produkternes blandingsindhold, produktemballagerne samt produkt- og mærkebetegnelserne. Derudover lagde retten til grund, at der ikke var en krænkelse af lov om forretningshemmeligheder, uanset at forhandleren tidligere var kommet i besiddelse af oplysninger om konkurrentens leverandører, kunder og omsætningsforhold. 

Kendelsen kan læses her. 


Foto: Joel Hong / Unsplash

Shopping Basket