Sø- og Handelsretten nedlægger midlertidigt forbud mod erhvervsmæssig brug af betegnelsen ”panserglas” m.fl.

Afgørelse af 6. november 2020

I en afgørelse af 6. november 2020 har Sø- og Handelsretten taget stilling til, om der kunne nedlægges midlertidigt forbud over for anvendelse af betegnelser som fx ”panserglas” og ”pansercover” i markedsføringen af produkter til beskyttelse af skærme på smartphones og tablets.

Retten fandt det sandsynliggjort, at sagsøgtes brug af betegnelserne var forvekslelig med varemærker, som tilhørte virksomheden Panzerglass A/S, – der havde anmodet om forbuddet – og at et forbud derfor kunne nedlægges med virkning indtil hovedsagen (der vedrørte selve varemærkespørgsmålet) er afsluttet.

Visse betegnelser, som ikke rettede sig mod dansk territorium, blev ikke omfattet af forbuddet.

Afgørelsen kan læses her.

Foto: Thomas Dumortier / Unsplash

Shopping Basket