Retten på Frederiksberg tager stilling til genoptagelse af to fildelingssager

Afgørelser af 9. juni og 16. juni 2020

Retten på Frederiksberg har truffet to afgørelser af 9. juni og 16. juni 2020 om anmodning om genoptagelse af to sager om fildeling. Begge sager er en del af det store sagskompleks, som vedrører udsendelse af breve med erstatningskrav til privatpersoner for at downloade og dele film ulovligt.

Ved afgørelse af 9. juni 2020 blev sagen genoptaget, mens retten ved afgørelse af 16. juni 2020 afviste anmodningen om genoptagelse med henvisning til formelle forhold. Retten bemærkede dog, at sidstnævnte dom hviler på et forkert grundlag, hvorfor sagens udfald antageligvis ville være en anden, såfremt sagen kunne genoptages.

Afgørelsen af 9. juni 2020 kan læses her.

Afgørelsen af 16. juni 2020 kan læses her.

Shopping Basket