Retten i Herning afviser sag om ulovlig privatkopiering

Afgørelse af 17. september 2020

Ved afgørelse af 17. september 2020 har retten i Herning afvist en sag, hvor et engelsk selskab havde stævnet en privatperson for download af en film. Sagen er endnu et skud på stammen i det store sagskompleks om ulovlig fildeling, hvor to engelske selskaber har udsendt massevis af breve med erstatningskrav til privatpersoner.

Retten afviste sagen med henvisning til sagsøgers manglende søgsmålskompetence. Retten begrundede afvisningen med, at rettighederne til den omhandlede film tilkom produktionsselskabet Zentropa, og at sagsøger ikke havde godtgjort, at Zentropa havde overdraget påtaleretten til sagsøger. Sagsøgers fremlæggelse af en e-mail og en erklæring fra produktionsselskabet om sagsøgers ret til at retsforfølge krænkelser af produktionsselskabets ophavsret, var, ifølge retten, ikke fornøden dokumentation. 

Læs resumé af afgørelsen her.

Foto: Noom Peerapong / Unsplash   

 
Shopping Basket