Regeringens ytringsfrihedskommission klar med betænkning

Betænkningen udkom den 30. april 2020.

Regeringen nedsatte i 2017 en ytringsfrihedskommission, der skulle vurdere ytringsfrihedens rammer og generelle vilkår i Danmark. Denne kommission er nu kommet med en rapport i form af en betænkning. Denne betænkning skal fungere som et indspil til debat inden for de omhandlede emner. Betænkningen gennemgår mange interessante emner, men inden for entertainmentretten er især emner som sociale medier, pressens ytringsfrihed og ”fake news” relevante. 

Kommissionens betænkning kan læses her.

Shopping Basket