Ophavsretslicensnævnet træffer afgørelse i sag mellem DR og Koda om betaling for musikbrug

Afgørelse af 30. september 2020

Efter en årelang tvist mellem Koda og DR om betaling for musikbrug, kom Ophavsretslicensnævnet den 30. september 2020 med sin afgørelse af sagen.

Hovedspørgsmålet i sagen var, hvilken vederlagsmodel, som skal benyttes til DR’s betaling til Koda for brug af musikværker til offentlig fremførelse i radio, tv og over internettet. Mens Koda påstod betaling efter en indtægtsbestemt vederlagsmodel, påstod DR betaling i overensstemmelse med parternes tidligere aftalepraksis (en såkaldt 1/3-model). Udover hovedspørgsmålet skulle nævnet tage stilling til om on demand-brug skulle indgå i beregningsgrundlaget samt spørgsmål om fradrag i beregningen.

For så vidt angår hovedspørgsmålet afgjorde nævnet, at betalingen skal ske efter en indtægtsbestemt vederlagsmodel fastsat som 3,89 % af DR’s indtægter med fradrag for visse poster, og gav således Koda medhold.

Afgørelsen betyder, at DR fra 2015 og frem har pligt til betale et mervederlag til Koda for musikbrug. I perioden 2015-2018 sker betalingen gennem en optrapningsordning, hvorefter betalingen fuldt ud skal bestemmes af DR’s indtægter.

Afgørelsen kan læses her

 

Foto: Miriana Dorobanțu / Unsplash

Shopping Basket