Ophavsret Danmark: EU-Kommissionens
digitale strategi

EU-Kommissionen har den 19. februar 2020 fremlagt to meddelelser henholdsvis Communication: Shaping Europe’s digital future og Communication: A European strategy for data. Herudover har Kommissionen offentliggjort White Paper on Artificial Intelligence: a European approach to excellence and trust. Disse giver et overblik over Kommissionens idéer og tiltag til en digital omstilling, der skal åbne nye muligheder for virksomheder og fremme udviklingen af pålidelig teknologi.

Meddelelsen om Europas digitale fremtid fremgår, hvilke tre hovedområder som Kommissionen ønsker at fokusere på i de næste fem år. Disse er i) teknologi, der tjener folket ii) en fair og konkurrencedygtig digital økonomi, og iii) et åbent demokratisk og bæredygtigt samfund. Derudover fremgår det yderligere, at Kommissionen ønsker, at Europa skal sætte den globale standard for brugen af digitale teknologier, samtidig med fortsat at respektere hvert enkelt individ. 

Det fremgår af meddelelsen om en europæisk datastrategi, at formålet med denne er, at der skal oprettes et europæisk dataområde, altså et frit indre marked for data, så data kan strømme frit inden for EU til gavn for virksomheder, forskere og offentlige myndigheder. Dette skal skabes ved at fastsætte de nødvendige lovgivningsmæssige rammer for datastyring, adgang til data og videreanvendelse af data. Dette skal skabe incitamenter til at udveksle data med respekt for blandt andet personoplysninger, forbrugerbeskyttelse og konkurrenceregler. Det fremgår yderligere af datastrategien, at Kommissionen ønsker at evaluere strukturen inden for immaterialretten for yderligere at forstærke dataadgang og –brug. Det inkluderer blandt andet en mulig revision af database-direktivet og en mulig klarlæggelse af anvendelsen af forretningshemmelighedsdirektivet. 

Af Hvidbogen om kunstig intelligens fremgår det, at Kommissionen ønsker, at Europa skal blive førende inden for systemer med kunstig intelligens. Dette skal blandt andet ske ved at fastsætte rammer for brug af kunstig intelligens med fokus på ekspertise og tillid. Dette skal skabe incitament til at små og mellemstore virksomheder skal tage kunstig intelligens i brug. Dette kræver samarbejde mellem medlemsstaterne og forskersamfundet for at fastholde talent til kompetent videreudvikling inden for kunstig intelligens. Kommissionen bemærker yderligere, at særligt inden for højrisiko områder, såsom sundhed, politiarbejde eller transport bør systemer med kunstig intelligens være gennemsigtige, sporbare og garanteret menneskelig overvågning. Offentliggørelsen af Kommissionens hvidbog var bilagt Commisssion Report on safety and liability implications of AI, the internet of Things and Robotics. 

Alle dokumenterne kan findes her: https://ec.europa.eu/denmark/news/digital-eu-200219_da

Shopping Basket