Østre Landsret træffer afgørelse i tvist om manageraftale

Afgørelse af 21. januar 2021

Den 21. januar 2021 afsagde Østre Landsret dom i en tvist mellem racerkører Kevin Magnussen og hans tidligere manager.

Parterne indgik i 2008 en managementaftale, hvorefter manageren fik krav på 20 procent af racerkørerens samtlige indtægter. Aftalen blev i 2011 afløst af en ny managementaftale. Sideløbende blev der i 2010 med Bestseller-koncernen i spidsen oprettet et anpartsselskab, Racingselskabet, hvorigennem finansieringen af Magnussens fortsatte motorsportskarriere skulle ske. I selskabet blev Magnussen ansat som racerkører, og manageren blev ansat som direktør. Parternes samarbejde ophørte imidlertid i 2015, hvor manageren fratrådte sin stilling som direktør.

Efterfølgende sagsøgte manageren Magnussen for kontraktbrud på grund af manglende betaling i henhold til managementaftalen. Manageren mente at være berettiget til betaling efter managementaftalen, eftersom manageren ikke længere blev aflønnet som direktør. Magnussen var derimod af den holdning, at manageren ved sin ansættelse som fastlønnet direktør i Racingselskabet havde fraskrevet sig de økonomiske rettigheder efter managementaftalen – hvilket stadig måtte gælde, selvom manageren ikke længere besad stillingen som direktør i selskabet.

I Københavns byret blev det fastslået, at Magnussen var forpligtet til at betale sin manager, men Østre Landsret kom frem til modsatte resultat. Østre Landsret fastslog nemlig, at manageren ikke havde krav på betaling efter managementaftalen.

Landsretten henviste til, at der ved Racingselskabets etablering var en klar forudsætning om, at provisionen på 20 procent i den tidligere managementaftale var uacceptabel, hvilket måtte have stået manageren klart. Derfor havde det formodningen imod sig, at manageren – efter sin fratræden som direktør i selskabet – skulle være berettiget til 20 procent af racerkørerens indkomst. Landsretten understregede i øvrigt, at det ikke fremgår udtrykkeligt af aftalekomplekset, at betaling efter managementaftalen skulle fortsætte efter managerens fratræden som direktør.
Landsretten fastslog dog, at manageren havde ejerskab til 20 procent af anparterne i Racingselskabet.

Afgørelsen illustrerer, hvor vigtigt det er at indgå klare og tydelige managerkontrakter m.v. Det gør sig især gældende i længerevarende aftaleforhold inden for sportens verden, hvor kontraktvilkår og den sportslige udvikling løbende ændres undervejs i aftaleforholdet.

Dommen kan læses her.

Foto: Jonathan Usha / Unsplash

Modtag flere nyheder som denne

Shopping Basket