Østre Landsret omstøder dom om krænkelse af Interfloras varemærke

Afgørelse afsagt den 16. april 2020.

Østre Landsret omstødte den 16. april en afgørelse afsagt af Sø- og Handelsretten om krænkelse af Interfloras varemærke. Aller Media havde i Femina bragt en redaktionel artikel med overskriften ”Sig det med blomster”, hvilket Interflora mente krænkede deres varemærke. Sø- og Handelsretten gav i 2018 Interflora medhold i deres påstand om krænkelse. 

Dansk Journalistforbund gik efterfølgende ind i ankesagen som støtte for Aller Media, da de mente, at der var tale om en principiel sag. Østre Landsret kom frem til, at anvendelsen af overskriften ”Sig det med blomster” i en redaktionel artikel ikke krænkede Interfloras ordmærke. Dette blev blandt andet begrundet i, at brugen ikke var egnet til at drage utilbørlig fordel af varemærket eller at skade varemærket. Der blev i afgørelsen yderligere lagt vægt på ytringsfriheden. 

Det er muligt at læse om dommen på Dansk Journalistforbunds hjemmeside: https://journalistforbundet.dk/nyhed/aller-og-dj-vinder-sag-om-kraenkelse-af-varemaerke.

Shopping Basket