Østre Landsret fastholder blokering af hjemmeside med links til live-fodbold

Afgørelse af 1. juli 2020

Østre Landsret har stadfæstet en byretsafgørelse om forbud og påbud over for en teleudbyder, som formidlede adgang til en hjemmeside, der tilbød links til live-fodboldkampe fremstillet og distribueret af den spanske fodboldliga La Liga Nacional de Fútbol Profesional. Hjemmesiden gav brugerne mulighed for at streame fodboldkampene, hvilket landsretten nu har fastslået udgør en ophavsretskrænkelse af fodboldligaens rettigheder. 

Landsretten fastslår, at live-fodboldkampe nyder ophavsretlig beskyttelse som et værk. Det er første gang i dansk retspraksis, at en domstol anerkender optagelser af sportskampe som ophavsretligt beskyttede værker. Kendelsen går derfor videre end tidligere EU-retspraksis, hvor det (bl.a. i C-403/08 Premier League) er lagt til grund, at sportsbegivenheder ikke kan kvalificeres som værker. Derudover fastslår landsretten, at blokeringen er proportional, selvom platformen også indeholder lovligt indhold. Endvidere blev det – i tråd med tidligere retspraksis om blokering – lagt til grund, at e-handelsloven ikke er til hinder for at nedlægge forbud (i form af blokering), uanset om platformen måtte være ansvarsfri efter loven eller ej.

Landsretten fandt imidlertid ikke, at det var sandsynliggjort, at rettighederne til fodboldkampe, som fodboldligaen selv havde lagt på YouTube til gratis livestreaming, var krænket.

Nærmere information om kendelsen kan læses i Rettighedsalliancens pressemeddelelse her.

Shopping Basket