Nyt lovforslag om ændring af
radio- og fjernsynsloven

Lovforslag fremsat den 5. februar

Kulturministeriet har den 5. februar fremsat et lovforslag om ændring af radio- og fjernsynsloven, der har til formål at gennemføre ændringsdirektivet om audiovisuelle medietjenester. Forslaget indebærer bl.a. en række nye forpligtelser for ”videodelingsplatformstjenester” – der ikke tidligere har været omfattet af loven – og udbydere af tv og on-demand audiovisuelle medietjenester. 

Lovforslaget kan læses her: https://www.ft.dk/samling/20191/lovforslag/l108/som_fremsat.htm

Shopping Basket