Dom afsagt den 1. august 2019

Benelux-Domstolen har netop fastslået, at brugen af varemærket “Dom Pérignon” i et maleri ikke udgjorde en krænkelse.

En belgisk kunstner havde i sine malerier brugt grundtrækkende samt den ikoniske etiket fra champagneflaskerne (https://www.cedricgallery.com/portfolie-items/painting-22/).

Retten i Bruxelles spurgte Benelux-Domstolen om 1: kunstnerisk ytringsfriehed kunne begrunde brugen af et beskytte varmærke? 2: hvis ja, under hvilke betingelser? Benelux-Domstolen henviste til betragtning 27 i varemærkedirektivet, hvor det fremgår, at “tredjemands anvendelse af et varemærke med henblik på kunstneriske udtryk bør anses for loyale, så længe den samtidig er i overensstemmelse med god markedsføringsskik”. 

Domstolen kom på denne baggrund frem til, at det er tilladt at bruge et varemærke til andet end varemærkeretlig brug, når det kunstneriske udtryk er et resultat af en kreativ designproces, der ikke sigter mod at skade varemærket eller varemærkeindehaveren. 

Den hollandske dom kan læses her: http://www.courbeneluxhof.be/arresten/NL/a/a_18_1_1527.pdf 

Shopping Basket