Ny Sø- og Handelsretsdom om smykkers beskyttelse

Afgørelse af 29. marts 2021

Ved dom af 29. marts 2021 har Sø- og Handelsretten vurderet, hvorvidt en række smykker fra mærket Månesten nød ophavsretlig og markedsføringsretlig beskyttelse.

Retten skulle tage stilling om en forhandlers markedsføring, salg mv. af Månesten-lignende smykker krænkede Månestens smykker, herunder om der skulle nedlægges forbud og påbud mod forhandleren. 

Retten fandt ikke, at der lå en sådan selvstændig skabende indsats bag Månestens smykker, at de nød ophavsretlig beskyttelse. Dog mente retten, at smykkerne havde et vist kommercielt særpræg henset til sammenstillingen af de forskellige designelementer samt Månestens betydelige markedsposition. Derfor nød smykkerne beskyttelse mod andres nærgående produktefterligninger efter markedsføringsloven.

Samlet konkluderede retten, at forhandlerens smykker krænkede Månestens rettigheder, og tilkendte erstatning og rimeligt vederlag på 250.000 kr. med renter.

Afgørelsen er endnu et eksempel på, at der skal en del til før at brugskunst, såsom modeprodukter, opnår ophavsretlig beskyttelse efter dansk ret. EU-Domstolen har imidlertid fastslået i C-683-17 (Cofemel), at betingelserne for ophavsretsbeskyttelse er de samme for alle former for produkter, hvilket vi tidligere har skrevet nærmere om her

Dommen kan læses her.

Foto: Edgar Soto / Unsplash

Modtag flere nyheder som denne

Shopping Basket