Ny Højesteretskendelse om blokering af domænenavn

Afgørelse af 23. marts 2021

Ved kendelse af 23. marts 2021 har Højesteret taget stilling til en blokeringssag om et domænenavn.

Sagen udsprang af, at en virksomheds forhenværende medarbejder havde oprettet en hjemmeside, som blev brugt til at afpresse virksomheden for 5 mio. kr. Virksomheden anlagde derfor sag mod DK Hostmaster (administrator af .dk-domænet) og One.com (en webhoster) med påbud om henholdsvis fjernelse af hjemmesiden og blokering af adgangen til domænenavnet.

Ved byretten blev webhosteren pålagt at fjerne hjemmesiden, hvilket blev efterkommet. Endvidere pålagde byretten DK Hostmaster at blokere adgangen til selve hjemmesidens domænenavn, hvilket senere blev stadfæstet af landsretten.

Højesteret er nu nået til et andet resultat. Retten fastslår, at eftersom webhosteren har fjernet hjemmesiden – som derfor ikke længere kan tilgås via domænenævnet – er det ikke nødvendigt at påbyde DK Hostmaster at blokere for domænenævnet. 

Afgørelsen viser, at hvis en webhoster fjerner en konkret hjemmeside, er betingelserne for at meddele domæneadministratoren påbud om blokering af selve domænenavnet ikke opfyldt. Kendelsen lægger op til, at det civilretlige ansvar for fjernelse af ulovligt materiale på hjemmesider snarere ligger hos webhosteren end hos domæneadministratoren. Kendelsen tager dog ikke stilling til alle situationer, der kan opstå. 

Læs afgørelsen her.

Foto: Christian Wiediger, Unsplash

Modtag flere nyheder som denne

Shopping Basket