Ny EU-dom om betaling til musikselskaber
og udøvende kunstnere (sag C-265/19)

Dom afsagt 8. september 2020

EU-Domstolen har den 8. september 2020 afsagt dom om hvorvidt statsborgere mv. i lande uden for EØS har krav på betaling, når deres musik fremføres offentligt inden for EØS.

EU-Domstolen fastslår, at leje- og lånedirektivets artikel 8, stk. 2 indebærer, at EØS-lande skal betale vederlag til alle artister og musikselskaber uanset nationalitet og bopæl. Det indebærer f.eks., at der skal betales vederlag til amerikanske rettighedshavere.

Sagen udsprang af en irsk ordning, men må forventes at få konsekvenser i Danmark. Ifølge den danske udlandsbekendtgørelse har retsstillingen nemlig hidtil været baseret på et gensidighedsprincip, dvs. at der kun skal betales til f.eks. amerikanske rettighedshavere for offentlig fremførelse i Danmark, hvis danske rettighedshavere også får betaling for offentlig fremførelse i USA. Det har ikke været tilfældet i relation til f.eks. radio.

Dommen kan læses her.

Foto: Emma Frances Logan / Unsplah 

Shopping Basket