Norsk tvist sætter fokus på (u)lovligheden ved anvendelse af sportsklip

I Norge verserer der p.t. en tvist omkring brug af sportsklip, hvor ejeren bag Viaplay, Nordic Entertainment Group, har sagsøgt web-TV-kanalen VGTV. Sagen handler om, hvorvidt VGTV’s brug af klip fra sportskampe, som Viaplay har udsendelsesrettighederne til, er lovlig eller ej.

Mens Viaplay anfører, at selskabet har de eksklusive rettigheder til at vise sportsklippene, har VGTV derimod anført, at brugen er lovlig med henvisning til en undtagelsesbestemmelse i den norske ophavsretslov. Bestemmelsen giver adgang til, at broadcastere må vise korte uddrag af begivenheder af stor almen interesse, hvortil en anden broadcaster har de eksklusive rettigheder. En tilsvarende regel findes i den danske ophavsretslov § 25 a.

I Danmark har der været en lignende sag for de danske domstole (U.2002.911 Ø), som dog ikke var mellem to broadcastere. Sagen handlede om, at TV2 havde brugt en række filmklip af boksekampe uden at indhente tilladelse hertil. I sagen fastslog Østre Landsret, at TV2’s brug af filmklippene i en tv-udsendelse udgjorde en ophavsretlig krænkelse af ophavsmandens rettigheder efter ophavsretslovens § 2, hvorfor ophavsmanden havde krav på rimeligt vederlag og godtgørelse. Retten tillagde ikke ophavsmanden en erstatning, da retten ikke fandt, at filmklippenes værdi var blevet forringet ved TV2’s brug.

Den norske sag vil blive ført i Oslo tingrett i sensommeren 2021, og du kan læse mere om tvisten her.

Fotokreditering: Lasse Møller / Unsplash

Modtag flere nyheder som denne

Shopping Basket