Myselfies photobooth har ikke
designretlig beskyttelse

Kendelse afsagt den 5. marts

Sø- og Handelsretten har den 5. marts 2020 truffet afgørelse i en sag om såkaldte ”photobooths”, der udlejes til bl.a. bryllupper og fester. Myselfie ønskede, at der skulle nedlægges forbud mod Selfiecams udlejning af photobooths, da Myselfie mente, at Selfiecams photobooth krænkede deres designret samt markedsføringsretten.

 Sø- og Handelsretten kom frem til, at Myselfies photobooth ikke nyder designretlig beskyttelse, samt at der ikke var tale om en krænkelse af markedsføringsloven, hvorfor der ikke blev nedlagt forbud mod udlejning af Selfiecams photobooths.  

Kendelsen kan læses her:  http://domstol.fe1.tangora.com/media/-300011/files/Kendelse-BS-48650-2019.pdf?rev1

Shopping Basket