Kulturministeren besvarer spørgsmål om "memes" til DR-program

For nogle uger sider bad DR en række influencere om at fjerne en række still-billeder fra det populære program ”Den Store Bagedyst” fra influencernes profiler på sociale medier. DR henviste til, at opslagene var i strid med ophavsretten.

Sagen gav en del presseomtale, hvilket også betød at politikerne fik smag for sagen. Henrik Dahl (Liberal Alliance) valgte i den forbindelse at stille tre spørgsmål til kulturministeren om forholdet mellem ”memes” og ophavsret.

Kulturministeren har nu besvaret de tre spørgsmål. Her henviser ministeren som udgangspunkt til domstolene for den konkrete vurdering. I forhold til besvarelsen af ét af spørgsmålene er dog indhentet en erklæring fra DR, hvoraf det blandt andet fremgår, at billederne (efter DRs vurdering) er ophavsretligt beskyttet, at der gælder en ulovbestemt parodiundtagelse i dansk ret, og at det er uafklaret om ”memes” kan anses for at være parodier. Endelig oplyser DR, at DR fremover ikke vil påtale delingen af ”memes” med billeder fra DR, med mindre de efter en konkret vurdering findes stødende for de medvirkende eller at de sætter spørgsmålstegn ved DR’s uafhængighed.

Svarene på spørgsmålene, der har nr. 54 til 56, kan findes på Kulturudvalgets hjemmeside her.

Sagen om ”Den Store Bagedyst” udgør en lille del af en større problemstilling, nemlig forholdet mellem enerettigheder og ytringsfrihed på internettet. Det må forventes, at spørgsmålet om lovligheden af ”memes” vil blive diskuteret igen i forbindelse med, at DSM-direktivets artikel 17 skal implementeres til foråret.

Foto: American Heritage Chocolate / Unplash

Shopping Basket