Entertainmentret

Entertainmentretten beskæftiger sig med de juridiske problemer som opstår inden for underholdningsbranchen.

Området er karakteriseret ved, at der ofte gælder specielle sædvaner og specialiseret praksis.

Mange af emnerne dækkes principielt af andre fagområder (f.eks. immaterialretten). Problemstillingerne er imidlertid ofte så specielle, at emnerne kun berøres sporadisk i disse fag.

Ples&Lindholm har ekspertkendskab til underholdningsbranchen og rådgiver om en bred vifte af både juridiske og kommercielle problemstillinger.

Endvidere har Jakob Plesner Mathiasen og Lasse Lau Nielsen skrevet bogen Lærebog i entertainmentret, der bruges som lærebog i faget Entertainmentret på Københavns Universitet, hvor begge også underviser.

Shopping Basket