Brug af navn, billede og kendetegn

Den såkaldte “personlighedsret” har fået stigende betydning de seneste år.

Personlighedsretten omfatter navnlig retten til eget navn, billede, stemme, historie, integritet mv. Det kan f.eks. dreje sig om situationer, hvor ens navn eller billede bliver brugt i reklamer, på sociale medier m.v. uden tilladelse.

I dansk ret er der ikke en egentlig lovgivning, som beskytter personlighedsretten. Beskyttelsen er primært baseret på de retsgrundsætninger, som kan udledes af retspraksis.

Ples&Lindholm rådgiver inden for alle aspekter af personlighedsretten, herunder hvis du mener, at dine rettigheder er blevet krænket, eller hvis du skal indgå en aftale om udnyttelse af sådanne rettigheder i eksempelvis en sponsoraftale, reklamer, ambassadøraftaler m.v..

Shopping Basket