Keramiker får medhold i retssag om kopiering af brugskunst

Afgørelse afsagt den 25. marts.

Den 25. marts 2020 afgjorde Sø- og Handelsretten en delafgørelse om beskyttelse og krænkelse af spisestel designet af keramikvirksomheden K.H. Würtz. Sagen angik, hvorvidt sagsøgtes lancering af et keramikspisestel havde efterlignet Würtz’ spisestel. Retten lagde først og fremmest til grund, at Würtz’ spisestel nyder både ophavs- og markedsføringsretlig beskyttelse, og dernæst, at en del af sagsøgtes spisestel efterlignede Würtz’ keramik. Retten inddrog bl.a. det forhold, at sagsøgte tidligere havde købt stentøj hos Würtz, og endvidere brugt stentøjet som direkte inspirationskilde ved at sende links til og billeder af stentøjet til sagsøgtes producent. Efterligningen udgjorde derfor en krænkelse af Würtz’ rettigheder.

Retten vil senere afgøre størrelsen på erstatningsudmålingen.

Dommen kan læses her.

Shopping Basket