Katy Perry frifundet for plagiatanklage

Dom afsagt den 16. marts 2020

En amerikansk forbundsdomstol har afsagt dom i appelsagen om, hvorvidt Katy Perrys sang ”Dark Horse” krænkede Marcus Grays sang ”Joyful Noise”. Domstolen omgjorde den tidligere jurys afgørelse og kom frem til, at Katy Perrys sang ikke krænkede Marcus Grays sang, da takterne ikke var tilpas originale og dermed ikke nød ophavsretlig beskyttelse. Dommen er endnu én i rækken af nyere domme, hvor kendte kunstnere er blevet beskyldt for at plagiere andres værker. 

I Blurred Lines-afgørelsen fra marts 2018 blev det fastslået, at Robin Thicke og Pharrell Williams med sangen ”Blurred Lines” krænkede Marvin Gayes ”Got to Give It Up”. Denne afgørelse gav anledning til stor tvivl om, hvor lidt der skal til før, at et musikværk krænker et andet. 

For nylig afsagde en amerikansk appelret en afgørelse om Led Zeppelins sang ”Stairway to Heaven” (https://pleslindholm.dk/rockbandet-led-zeppelin-renses-for-paastand-om-plagiat/), der viste en ny retning for disse slags tvister. Katy Perry-afgørelsen går i samme retning som Led Zeppelin-afgørelsen. I begge sager blev der således stillet højere krav til sangenes ensartethed før, at der kan være tale om en ophavsretlig krænkelse af musikværket. På trods af disse afgørelser er retstillingen på området stadig uklar i Danmark. 

Dommen kan læses her.

Shopping Basket