Indlejring af værker på en hjemmeside via ”automatiske links”
kræver ophavsmandens samtykke, vurderer Generaladvokat Szpunar

Linking spiller en central rolle, for den måde internettet fungerer på. Spørgsmålet om hvorvidt det kræver samtykke fra rettighedshaverne, før man må linke til fx billeder, film eller musik, er derfor helt centralt for rettighedshavere, virksomheder, privatpersoner og andre internetbrugere.

Anvendelse af ophavsretligt beskyttet materiale på internettet er harmoniseret på EU-plan, hvorfor det også kun var et spørgsmål om tid, før EU-domstolen fik mulighed for at tage stilling til linking-spørgsmålet. Vi skulle dog helt hen til 2014, før domstolen for første gang afsagde en dom i den meget omtalte Svensson-sag (C-466/12). Spørgsmålet om linking har herefter været behandlet i bl.a C-348/13 (Bestwater), C-160/15 (GS Media) og C-527/15 (Filmspeler).
Der verserer pt. endnu sag om samme emne – C-392/19 (VG Bild-Kunst). Denne sag vedrører spørgsmålet om, hvorvidt man på sin egen hjemmeside må indlejre værker fra andre hjemmesider via links (så værkerne fremstår, som om de er uploadet af linkeren).

Sagen er ikke afgjort endnu, men generaladvokat Szpunar kom d. 10. september 2020 med et forslag til afgørelse. I dette forslag sondrer han mellem ”klikbare links” – der kan foretages uden samtykke fra rettighedshaverne – og ”automatiske links” (også kaldet ”inline links”) – der kræver rettighedshavernes samtykke.

Forslaget kan læses her.

Lasse Lau Nielsen 

Foto: cetteup / Unsplash

Shopping Basket