Hvornår foretager mellemmænd en selvstændig offentlig fremførelse? To nye engelske domme mod cyberlockers og stream ripping sites

Den engelske High Court har den 25. februar 2021 afsagt dom i to sager mod henholdsvis cyberlockers og stream ripping sites. Sagerne var anlagt af den engelske musikorganisation BPI.

De pågældende stream ripping sites gjorde det muligt for brugere at downloade musik ulovligt fra tjenester som f.eks. YouTube. Cyberlocker-tjensten Nitroflare opfordrede brugerne til bl.a. at uploade musik ulovligt til tjenesten og dele links til materialet med andre brugere.

Den engelske High Court kom i begge sager frem til, at tjenesterne foretog en selvstændig offentlig fremførelse af musikken og dermed foretog en ophavsretskrænkelse.

I Nitroflare-sagen behandlede dommeren den generaladvokatudtalelse som p.t. foreligger i YouTube-sagen, som verserer ved EU-Domstolen (C-682/18). I YouTube-sagen har generaladvokaten afvist, at YouTube foretager en selvstændig offentlig fremførelse. Generaladvokaten mener nemlig, at YouTube blot yder teknisk bistand. Den engelske dommer tager i sagen afstand til generaladvokatens udtalelse og anfører, at den ikke er udtryk for gældende ret og formentlig ikke vil blive fulgt af EU-Domstolen.

Spørgsmålet om hvornår mellemmænd foretager en selvstændig offentlig fremførelse er et omdebatteret emne, som der er taget stilling til i flere domme. EU-Domstolen har f.eks. i Filmspeler-sagen (salg af multimediemaskine med præinstallerede links til ulovligt materiale, C-527/15), GS Media (links til ulovligt materiale, C-160/15) og Pirate Bay/Ziggo (udbud af Piratebay-tjenesten, C-610/15) lagt til grund, at mellemmændene i de pågældende sager foretog en selvstændig offentlig fremførelse.

Det bliver spændende at se om EU-Domstolen vil følge generaladvokatens udtalelse i YouTube-sagen.

Der kan læses nærmere om de engelske domme her.

Foto: Nicolas LB / Unsplash

Modtag flere nyheder som denne

Shopping Basket