Hvad er udstrækningen af den ulovbestemte parodiundtagelse inden for ophavsret?

Eksempler, hvor parodiundtagelsen har været bragt i spil i afsluttede sager:

Shopping Basket