Hollandsk domstol træffer afgørelse om ulovlig brug af loot boxes i FIFA-computerspillet

Afgørelse af 15. oktober 2020

I en sag mellem Electronic Arts (EA) og den hollandske spillemyndighed, har en hollandsk domstol afgjort, at brug af loot boxes i computerspillet FIFA er i strid med den hollandske spillelovgivning.

En loot box er en virtuel pakke, som spilleren kan købe i et computerspil. Pakken indeholder ting, som kan bruges i spillet. Om tingene er gode eller ej ved spilleren ikke på forhånd. Loot boxes er meget udbredt i populære computerspil og kan koste spilleren mange penge undervejs.

I FIFA-spillet kan spilleren købe pakker med fodboldkort, som kan bruges i spillet. Spilleren kan være heldig at åbne en pakke med Lionel Messi, men kan også være uheldig og åbne en pakke med en ukendt superligaspiller.

I sagen fastslog domstolen, at salget af pakkerne kunne sidestilles med gambling, hvilket EA ikke havde indhentet tilladelse til efter den hollandske spillelovgivning. I sin begrundelse lagde domstolen vægt på, at det var tilfældigt, hvilke spillere som indgik i pakkerne. Spilleren havde således ingen indflydelse på udfaldet af pakkerne.

Derudover henviste domstolen til, at spilleren ved hjælp af pakkerne kan vinde fodboldkort med en høj økonomisk værdi, som kan videresælges til andre.

På baggrund af afgørelsen modtager EA en ugentlig bøde på € 500.000, medmindre loot box’ene bliver deaktiveret i spillet inden tre uger. EA har oplyst, at afgørelsen anfægtes og vil blive anket.

Læs mere om afgørelsen her.

Til sammenligning udtalte den danske spillemyndighed i 2017, at brug af loot boxes alene udgør gambling, hvortil der skal indhentes tilladelse efter spilleloven, hvis der er (1) et indskud, (2) et element af tilfældighed og (3) en gevinst (og hvis gevinsten er en virtuel genstand, skal denne kunne omsættes til økonomiske midler). Spillemyndigheden har, så vidt vides, ikke taget stilling til FIFA-spillets lovlighed efter dansk ret. Set i lyset af de ovennævnte kriterier – som ligger op ad vurderingen i den hollandske dom – er det dog svært at se, at FIFA-spillets brug af loot box’es vil være lovligt i Danmark uden tilladelse fra Spillemyndigheden.

Fotokreditering: Pawel Kadysz / Unsplash

Shopping Basket