Højesteret tager stilling til offentliggørelse og udlevering af TV2-optagelser fra et plejehjem

Kendelser af 28. september 2021

Højesteret har den 28. september 2021 i to kendelser taget stilling til forhold angående TV2-optagelser fra et plejehjem. Den ene angik, hvorvidt der kunne nedlægges forbud mod offentliggørelse af optagelserne. Den anden angik, om der kunne ske udlevering af de uredigerede optagelser til brug for strafferetlig efterforskning af TV2, herunder TV2’s ansatte samt plejehjemspersonalet.

TV2 havde med skjult kamera optaget en ældre, dement kvinde i hendes bolig over en periode på cirka 16 døgn til brug for dokumentaren ”Plejehjemmene bag facaden”. Optagelserne var foretaget efter aftale med kvindens pårørende og viste bl.a. kvinden i intime situationer uden sløring af hendes identitet.

I relation til offentliggørelsen af optagelserne afvejede Højesteret hensynet til den væsentlige samfundsmæssige interesse i at belyse kritisable forhold på plejehjem over for hensynet til privatlivsbeskyttelse. Højesteret fandt det ikke nødvendigt at vise kvindens identitet for at belyse forholdene på plejehjemmet. Derudover fastslog Højesteret, at kvindens værge og pårørendes samtykke ikke var gyldigt, da det lå uden for disses beføjelse at give samtykke til videregivelse af optagelser om kvindens meget personlige forhold.  

Højesteret fastholdt forbud mod offentliggørelse af optagelserne. Højesteret fastslog, at den samfundsmæssige interesse ikke opvejede de grove krænkelser af kvindens privatliv. Det blev fastslået, at det var uberettiget at videregive oplysninger efter straffelovens § 264 d, hvorefter uberettiget videregivelse af meddelelser og billeder vedrørende en andens private forhold, er strafbart.

Højesteret fandt desuden, at betingelserne for beslaglæggelse og edition var opfyldt. Udlevering af de uredigerede optagelser til efterforskning forringede ikke mediernes generelle vilkår for at udføre sædvanlig journalistik. Højesteret lagde dertil vægt på, at der ikke var et hensyn til kildebeskyttelse eller givet tilsagn om anonymitet.

Læs kendelsen om forbud her.

Læs kendelsen om anmodning her.

Foto: Sven Scheuermeier / Unsplash

Modtag flere nyheder som denne

Shopping Basket