Generaladvokaten finder, at privatkopieringsreglen omfatter kopiering i "skyen"

Generaladvokatsudtalelse af 23. september 2021 

Der verserer pt. en ophavsretssag ved EU-Domstolen, der vedrører spørgsmålet om, hvorvidt EU’s medlemsstater kan lave en undtagelse til ophavsretten for den privatkopiering, der sker via en ”cloudtjeneste”. Sagen er opstået som følge af en tvist mellem forvaltningsorganisationen Austro-Mechana, som varetager musikrettigheder i Østrig, og Strato, som udbyder opbevaring af data i Cloud-tjenesten ”Cloud”. Austro-Mechana mener, at Strato skal betale privatkopieringskompensation herfor.

Den 23. september kom generaladvokat Hogar med sit forslag til afgørelse.

Generaladvokaten fandt, at privatkopieringsreglen i Infosoc-direktivets artikel 5, stk. 2, litra b) også omfattede kopiering i ”skyen”. Generaladvokaten vurderede endvidere, at kopieringen til skyen ikke (nødvendigvis) krævede en yderligere betaling til rettighedshaverne – forudsat at betaling til rettighedshaverne i forbindelse med erhvervelse af enheder/medier allerede tager højde for den skade, som påføres rettighedshaverne ved en undtagelse for privatkopiering.

Læs generaladvokatsudtalelsen i C-433/20 her.

Foto: Drmarkete lab / Unsplash

Modtag flere nyheder som denne

Shopping Basket