Fransk sag om konkurrenceret: Googles brug af rettighedsbeskyttet indhold

Påbud fremsagt den 9. april.

Fransk konkurrencemyndighed påbyder Google at indgå i forhandlinger med presseudgivere og nyhedsbureauer om vederlag for brug af beskyttet indhold på platformen.

Den franske konkurrencemyndighed Autorité de la Concurrence har netop truffet beslutning om, at Google er forpligtet til at forhandle med presseudgivere og nyhedsbureauer om vederlag for Googles brug af disse rettighedshaveres beskyttede indhold, såsom artikler, billeder, videoer m.v.

Påbuddet mod Google er et udslag af artikel 15 i Direktivet om ophavsret på det indre marked (DSM-direktivet), som yder en form for naboretlig beskyttelse til presseudgivere og nyhedsbureauer for onlineanvendelse af deres pressepublikationer.

Påbuddet kommer som en følge af Googles annoncering om, at platformen ville undlade at bruge uddrag af beskyttet indhold i søgemaskinen i stedet for at indgå licensaftaler med de relevante presseudgivere og nyhedsbureauer. Googles praksis ville herefter være udelukkende at bruge beskyttet indhold, hvis rettighedshaverne gav tilladelse til vederlagsfri brug af materialet. Henset til, at dette ville afskære rettighedshaverne for enhver form for forhandling (og dermed vederlag), fandt konkurrencemyndigheden, at en sådan praksis sandsynligvis vil udgøre et misbrug af den dominerende position, som Google har som søgemaskine. Myndigheden henviste til, at en sådan praksis dels vil være diskriminerende overfor rettighedshaverne og dels vil udgøre en omgåelse af den franske lov, som implementerer DSM-direktivets artikel 15. På den baggrund blev det fastslået, at Google er forpligtet til inden for tre måneder at gennemføre forhandlinger i god tro med presseudgivere og nyhedsbureauer om vederlag for brug af rettighedshavernes beskyttede indhold.

Beslutningen er en midlertidig foranstaltning i en sag mod Google omhandlende overtrædelser af konkurrenceretlige regler, som endnu ikke er afgjort.

Delbeslutningen kan læses nærmere i den franske konkurrencemyndigheds pressemeddelelse herom:
Fransk udgave af pressemeddelelsen
Engelsk udgave af pressemeddelelsen.

Shopping Basket