Facebook nedsætter uafhængigt råd

Facebook bliver i stort omfang bedt om at nedtage materiale, som andre finder ulovligt, fx fordi det opfordrer til had eller terrorisme. Platformene ender på den måde som private dommere i kampen mellem den bruger, der har lagt noget op, og aktøren, der mener, at materialet er ulovligt. Platformene har iværksat forskellige procedurer til at håndtere disse situationer, herunder ved at anvende indholdsgenkendelsesteknologier, der bl.a. kan gøre det nemmere at identificere materiale, der deles på platformene. Der hyres også personer til at vurdere sagerne.

Facebook har netop offentliggjort, at de har nedsat et uafhængigt råd, der skal afgøre disse typer af sager. Rådet skal blandt andet tage stilling til sager om ytringsfrihed, injurier og misinformation. De skal med andre ord være med til at definere grænserne for brugerenes adfærd på Facebook. Danmarks forhenværende statsminister, Helle Thorning-Schmidt, er blevet udpeget som medformand i dette råd.

Du kan læse mere om Facebooks råd her.

Og du kan læse mere om rådets sammensætning her.

Shopping Basket