EU-Domstolens Generaladvokat foreslår afgørelse i sag om ophavsretskænkelse på youtube

Foreslag afsagt den 2. april 2020.

EU-Domstolens Generaladvokat er kommet med et forslag til afgørelse i en sag om, hvorvidt rettighedshavere kan kræve telefonnumre, e-mailadresser og IP-adresser udleveret på brugere, der har uploadet ophavsretskrænkende materiale til Youtube. 

I den pågældende sag havde nogle brugere uploadet adskillige film, der krænkede rettighedshaverne. Filmproducenten ønskede derfor at modtage oplysninger om, hvem disse brugere var. Rettighedshavere har i visse tilfælde – i medfør af et direktiv (2004/48/EF) – mulighed for at få oplysninger om krænkerens navn og adresse. 

Spørgsmålet var, om telefonnumre, e-mailadresser og IP-adresser kan anses som oplysninger omfattet af begrebet ”navn og adresse”, hvilket generaladvokaten ikke fandt var tilfældet. 

Dermed mener Generaladvokaten ikke, at rettighedshavere kan kræve disse typer af oplysninger udleveret om brugere, der har lagt ophavsretskrænkende materiale på Youtube.

Forslaget til afgørelsen kan læses her.

Shopping Basket