Europa-Parlamentets Retsudvalg (JURI) anbefaler harmoniseret beskyttelse af live sportsbegivenheder

Beskyttelse af sportsbegivenheder er et område, der fylder meget for Europa-Parlamentet. Det kom bl.a. til udtryk i forbindelse med forhandlingerne af DSM-direktivet, hvor Parlamentet foreslog nye selvstændige rettigheder til arrangørerne bag sportsbegivenheder. Forslaget fandt dog ikke vej til det endelige direktiv. Men det er tilsyneladende fortsat et område af interesse, hvis der skeles til et netop vedtaget udkast til en rapport fra Parlamentets Retsudvalg.

Det anbefales nemlig, at den eksisterende regulering og håndhævelse af arrangørernes rettigheder til live sportsbegivenhedernes forbedres, bl.a. ved at yderligere harmonisere regler om notice and takedown, så de bedre tager højde for, at sportsudsendelser hurtigt taber deres nyhedsværdi. Der luftes bl.a. tanker om, at ulovlige livesportsudsendelser skal nedtages med det samme og ikke senere end 30 minutter efter notifikation fra rettighedshaverne.

Det understreges, at sportsbegivenheder i sig selv ikke som sådan nyder ophavsretlig beskyttelse efter EU-retten. Dette er dog ikke helt rigtigt efter dansk ret, hvor sportsbegivenheder kan beskyttes på flere måder, hvilket vi har skrevet nærmere om her.

Næste skridt er, at rapporten skal behandles i Europa-Parlamentets plenarsamling i maj.

Læs pressemeddelelsen om Retsudvalgets rapport her.

Foto: Thomas Serer / Unsplash

Modtag flere nyheder som denne

Shopping Basket