EU-Kommissionen offentliggør høring, som skal hjælpe kommissionens arbejdsprogram for 2020.

Høring og pressemeddelelse offentliggjort den 2. juni 2020.

EU-Kommissionen offentliggjorde den 29. januar 2020 deres arbejdsprogram for 2020. Kommissionens arbejdsprogram for 2020 kan læses her. Arbejdsprogrammet indeholder 6 overordnede ambitioner for Kommissionens arbejde. Et af de områder, som Kommissionen vil se nærmere på, er det digitale indre marked. I den forbindelse vil man bl.a. se på de generelle regler for levering af serviceydelser over internettet – regler, som i dag findes i bl.a. e-handelsdirektivet.

Kommissionen har den 2. juni offentliggjort en høring, som bl.a. skal bidrage til Kommissionens arbejde med ovennævnte initiativ. Høringen vedrører bl.a. emner som onlinesikkerhed, ytringsfrihed mv.

Pressemeddelelsen kan læses her, hvor høringen også kan tilgås.

Shopping Basket