EU-Domstolen træffer afgørelse om ulovlig statsstøtteordning til spanske fodboldklubber

Afgørelse af 4. marts 2021

I C-362/19 har EU-Domstolen fastslået, at en spansk skatteordning, som flere professionelle fodboldklubber i årevis har benyttet, udgør en ulovlig statsstøtteordning.

Den pågældende skatteordning – som blev indført i 1990 – har indebåret, at flere fodboldklubber er blevet økonomisk tilgodeset gennem en skattemæssig fordel, som andre fodboldklubber ikke har haft efter ordningen. Siden ordningens indførelse har klubber som FC Barcelona og Real Madrid derfor været indrømmet en lavere skat, hvilket EU-Domstolen nu har fastslået er i strid med EU-retten.

I 2016 var Spanien blevet pålagt at bringe ordningen til ophør af EU-Kommissionen, hvilket EU-Retten dog annullerede i 2019. EU-Domstolens afgørelse er således en ophævelse af EU-Rettens afgørelse.

Læs dommen her og EU-Domstolens pressemeddelse om afgørelsen her.

Foto: Bruno Kelzer / Unsplash

Modtag flere nyheder som denne

Shopping Basket