EU-Domstolen tager stilling til indgivelse af ophavsretligt beskyttet materiale som bevismiddel i søgsmål

Afgørelse af 28. oktober 2020

I en afgørelse fra 28. oktober 2020 har EU-Domstolen fastslået, at ophavsretten ikke krænkes, når der sendes ophavsretligt beskyttet materiale til en domstol som bevismiddel i en retssag.

Tvisten udsprang af en svensk retssag, hvor den ene part havde sendt en digital kopi af et fotografi, som modparten havde ophavsretten til, til domstolen. Dette mente modparten krævede samtykke, da der var tale om en overføring til almenheden. Spørgsmålet blev forelagt EU-domstolen.

EU-Domstolen fastslog, at handlingen ikke udgør en overføring til ”almenheden”, da fotografiet blev sendt til en klart defineret og lukket kreds af mennesker. Endvidere fastslog EU-Domstolen, at nationale regler om aktindsigt i offentlige dokumenter ikke medfører, at fremsendelsen kan anses for rettet mod et ubestemt antal potentielle modtagere (hvilket domstolen tidligere har vurderet var nødvendigt for, at der er tale om en ”almenhed”). I sin begrundelse lagde EU-Domstolen endelig vægt på, at hensynet til en effektiv rettergang, som er en af de grundlæggende rettigheder, der er beskyttet efter EU-Chartret, i dette tilfælde vejer tungere end hensynet til beskyttelse af ophavsretten. 

Afgørelsen kan læses her

 

Foto: Yusuf Evli / Unsplash

Shopping Basket