Sø- og Handelsretten tager stilling til fodboldmåls design- og markedsføringsretlige beskyttelse

Afgørelse af 29. april 2021

Ved dom af 29. april 2021 har Sø- og Handelsretten vurderet den design- og markedsføringsretlige beskyttelse af en forhandlers fodboldmål og rebounders, der bl.a. bruges til skudtræning og til at spille bold op imod.

Sø- og Handelsretten havde i en tidligere sag mellem parterne fastslået, at markedsføring, salg mv. af de omhandlede fodboldmål og rebounders, som lignede forhandlerens, krænkede forhandlerens rettigheder efter designforordningen og udgjorde en overtrædelse markedsføringsloven.

Retten havde fastslået, at der forelå en betydelig risiko for forveksling mellem forhandlerens og konkurrentens produkter samt, at konkurrentens aktiviteter krænkede forhandlerens design- og markedsføringsretlige beskyttelse. Fodboldmålene og de førnævnte rebounders udgjorde en meget nærgående efterligning af produkterne, som konkurrenten havde indgående kendskab til på grund af et tidligere samarbejde mellem parterne. Konkurrenten blev derfor forbudt at markedsføre, sælge mv. de pågældende fodboldprodukter.

I den senest afsagte dom tog retten stilling til konkurrentens videreudvikling af produkternes design og spørgsmålet om erstatning. Retten afviste, at videreudviklingen kunne føre til et andet resultat end i den forudgående sag. Den informerede bruger ville fortsat få samme helhedsindtryk af det registrerede design. I sagen fastslog retten, at konkurrentens markedsføring, salg mv. dertil udgjorde en overtrædelse af markedsføringslovens § 3 om god markedsføringsskik. Retten tilkendte forhandleren 1 mio. kr. i erstatning og vederlag for krænkelserne.

Læs afgørelsen her. 

Foto: Jeremy Vejgman / Unsplash

Modtag flere nyheder som denne

Shopping Basket