Procesbevillingsnævnet giver afslag på Højesteretsprøvelse af fildelingsdom

Afgørelse af 23. juni 2020

Østre Landsret har tidligere ophævet tre byretsdomme vedrørende piratkopiering af film på fildelingstjenester, hvor en række privatpersoner var blevet idømt til at betale en erstatning på 7.500 kr. (læs here). Landsretten begrundede sine afgørelser med, at sagsøgeren, som var et engelsk selskab, ikke havde søgsmålskompetence til at føre sagen i eget navn.

Selskabet har efterfølgende ansøgt Procesbevillingsnævnet om tilladelse til få Højesteretprøvet en af de afviste sager, hvilket Procesbevillingsnævnet den 23. juni 2020 har afvist at give tilladelse til.

Procesbevillingsnævnets afslag er endnu et led i det store sagskompleks om piratkopiering, hvor tusindvis af danskere har modtaget breve om erstatningskrav for ulovlig deling og download af film.

Nærmere information om Procesbevillingsnævnets afslag kan læses here.

Shopping Basket