Østre Landsret ophæver byretsdomme om privatkopiering

Afgørelse afsagt den 8. april.

Østre Landsret har i dag ophævet tre byretsdomme om piratkopiering af film på fildelingstjenester. I disse domme var privatpersoner blevet idømt at betale en erstatning på 7.500 kr. Landsretten begrundede sin afgørelse med, at sagsøgeren, der var et engelsk selskab, ikke havde bevist, at sagerne kunne føres i selskabets eget navn. Dommen er endnu et led i en lang række af sager om ulovlig deling af film – sager, der har været omdiskuteret i medierne.

Østre Landsrets pressemeddelelse om dommene kan læses here

Shopping Basket