Folketingsmedlem frifundet for injurier

Dom af 7. september 2021

Den 7. september 2021 afsagde Retten i Helsingør dom i en sag angående folketingsmedlem Pernille Vermunds deling af link til blogindlæg. Blogindlægget, som ikke var skrevet af folketingsmedlemmet selv, indeholdt omtale af bokseinstruktør Mahmoud Loubani som ”terrorapo-loget”, ligesom det blev udtalt, at han ønskede USA tilintetgjort.

Sagen angik, hvorvidt folketingsmedlemmets deling af blogindlægget i et kommentarspor på Facebook udgjorde en ærekrænkende ytring i strid med straffelovens § 267, stk. 1.

Retten fandt, at indholdet i blogindlægget i sig selv var ærekrænkende, men at folketingsmedlemmets deling af indlægget ikke kunne tolkes som, at hun havde gjort indholdet til sit eget eller tilsluttet sig indholdet. Retten frifandt på den baggrund folketingsmedlemmet.

Afgørelsen viser, at linking til andres indhold ikke i sig selv anses som en ”ytring” efter strafferetten, men snarere som et ”neutralt referat”. Hvis linkeren derimod gentager eller fremhæver indholdet, kan der være tale om, at vedkommende tilslutter sig indholdet og gør ytringen til sin egen.

Læs nærmere om sagen here.

Foto: Benigno Hoyuela / Unsplash

Modtag flere nyheder som denne

Shopping Basket