Dom i injuriesag mod politikere

Dom afsagt 23. juni 2020

Østre Landsret har i dag truffet afgørelse (BS-31714/2018-OLR) i en injuriesag mod tre politikere, Naser Khader (K), Marcus Knuth (K) og Martin Henriksen (DF). Sagen tog udspring i en e-mail med alle tre politikere som afsendere og et Facebook-opslag af Khader, som udtalte sig om direktøren af Exitcirklen og samfundsdebattør Sherin Khankan. Spørgsmålet i sagen var, om udtalelserne i e-mailen og opslaget om Khankans positionering og relation til islam var injurier.

Dette afviste landsretten. I relation til e-mailen henviste retten til Grundlovens § 57, hvorefter Folketingsmedlemmer ikke kan drages til ansvar for ytringer uden Folketingets samtykke, som ikke var indhentet. For så vidt angår Khaders Facebook-opslag henviste landsretten til, at udtalelserne var fremsat som led i en offentlig debat om et emne af væsentlig samfundsmæssig interesse, og at Khankan som deltagende samfundsdebattør i debatten må tåle vide rammer for kritik.

Et resumé af afgørelsen kan læses her.

Shopping Basket