Dansk domstol
fastholder blokering af stream ripping-tjeneste

Kendelse afsagt den 12. marts.

Holbæk byret har netop afgjort en blokeringssag mellem internetudbyderen Fibia P/S og Rettighedsalliancen, der repræsenterede en række rettighedshavere. 

Sagen vedrørte tjenesten Yout.com, som gjorde det muligt for dens brugere at downloade kopier af musik og videoer fra lovlige streamingtjenester, såsom Youtube. 

Retten konkluderede, at eftersom tjenesten stillede et værktøj til rådighed, som muliggjorde, at en bruger kunne kopiere rettighedshaveres beskyttede filer uden tilladelse, foretog Yout.com en stream rippping. 

På trods af at Yout.com ikke selv lagrede de beskyttede filer på tjenestens server, foretog tjenesten – ved at stille værktøjet til rådighed – en overføring til almenheden af filerne, hvilket som udgangspunkt er en enerettighed forbeholdt rettighedshaverne bag musik- og videofilerne. 

Domstolen konkluderede også, at det var underordnet, hvor velkendt Yout.com var som værktøj, eller hvor mange brugere der reelt var af tjenesten. Afgørende var alene den omstændighed, at alle brugere havde adgang til tjenesten via internettet.

Resultatet af kendelsen er, at Yout.com krænkede rettighedshavernes rettigheder. Derfor blev  internetudbyderen Fibia P/S påbudt at blokere adgangen, da de gav deres kunder adgang til Yout.com gennem internetabonnementer.

Dette er den første sag mod Yout.com, og derfor er afgørelsen særligt interessant. Og det er formentlig ikke sidste gang, der vil blive ført en sag mod tjenesten i Europa.

Shopping Basket