Artikelserie om DSM-direktivet - del 3

Artikelserien om DSM blev delvist overhalet indenom, da Kulturministeriet sendte et lovforslag i høring lige inden jul. Lovforslaget indeholder blandt andet et forslag til, hvordan DSM-direktivets artikel 15 og 17 skal implementeres. Disse bestemmelser – og regeringens bud på implementering – kommer vi tilbage til i en senere artikel. I denne artikel vil jeg kort se på den ophavsretspakke, som DSM-direktivet er en del af i europæisk regi og i Kommissionens planer for én fælles ophavsretslov i EU.

DSM-direktivet er uden tvivl kronjuvelen i de samlede EU-bestræbelser. Men direktivet er langt fra den eneste ædelsten i den forrige Kommissions ophavsretsskatkiste. DSM har imidlertid taget langt det meste af offentlighedens fokus. Derfor er der nok mange, som har glemt de andre retsakter, der blev forhandlet i løbet af den forrige Kommissions levetid. Disse retsakter udgør hver især vigtige byggesten i moderniseringen af EU’s ophavsretsregler. 

Moderniseringen skete i grove træk i tre trin: Først blev reformen nævnt i Kommissionens arbejdsprogram af 27. oktober 2015. Næste trin var så offentliggørelse af første ophavsretspakke den 9. december 2015. Denne pakke indeholdte navnlig en meddelelse betegnet ”Towards a modern, more European copyright framework” samt et forordningsforslag om portabilitet af mobile indholdstjenester. Meddelelsen indeholdt Kommissionens tanker på ophavsretsområdet. De omfattede blandt andet et ønske om at gøre mere indhold tilgængeligt over grænserne, harmonisere undtagelser og skabe en bedre markedsplads for ophavsret.

I meddelelsens sidste afsnit tager Kommissionen imidlertid de store fremtidsbriller på og melder klart ud, hvad den langsigtede ambition er: 

“This approach is incremental, moving towards the realisation of a long-term vision for copyright in the EU: one where authors and performers, the creative industries, users and all those concerned by copyright are subject to the very same rules, irrespective of where they are in the EU” og “The full harmonisation of copyright in the EU, in the form of a single copyright code and a single copyright title, would require substantial changes in the way our rules work today. Areas that have so far been left to the discretion of national legislators would have to be harmonized”. 

Den forrige Kommissions klare mål var således at skabe én fælles ophavsretslovgivning i EU. Og Kommissionen var klar til at rykke hurtigt for at realisere målet, for allerede inden et år var gået, kom Kommissionen med Ophavsretspakke II. Pakken, der bestod af ikke mindre end to direktiver, to forordninger og en ny meddelelse, blev lanceret den 14. september 2016. Det ene direktiv og den ene forordning udgjorde tilsammen EU’s gennemførelse af Marrakesh-forordningen, der har til formål at sikre personer med syns- eller læsehandicap bredere adgang til bøger i egnede formater. De to andre retsakter var Satcab II-forordningen om bredere adgang til radio og tv over grænserne, samt DSM-direktivet. For en god ordens skyld skal det nævnes, at SatCab II-forordningen under forhandlinger blev lavet om til et direktiv. Til dem, der ikke har det sorte bælte i EU-ret er forskellen på et direktiv og en forordning i simple træk, at en forordning gælder direkte, dvs. uden at medlemsstaterne skal implementere reglerne, mens et direktiv først skal gennemføres i national lovgivning. Meddelelsen indeholdte en beskrivelse af baggrunden for de retsakter, oplysninger om Kommissionens planer ift. håndhævelse af ophavsret samt en opsummering. 

Selvom volumen af regler i de nye forslag umiddelbart kunne virke imponerende, var der alligevel mange, som mente, at ambitionerne allerede var blevet skruet ned. Eksempelvis indeholdte forslagene ikke regler om privatkopiering, digitalt udlån mv. Det var ellers områder, som tidligere havde været i spil. Meddelelsen indeholdt heller ikke en gentagelse af Kommissionens ønsker om ”a single copyright code”. Det ændrede dog ikke ved, at politikere, interessenter, embedsmænd fik meget travlt med at forhandle de mange forslag – ofte parallelt med hinanden.

Alle forslag er i dag vedtaget og en del af dem er også trådt i kraft. Det gælder dog ikke DSM-direktivet, hvis særdeles interessante indhold, jeg vil give et overblik over i næste artikel.

Fotokreditering: Derek Thomson / Unsplash

Modtag flere nyheder som denne

Shopping Basket