Anvisninger udgjorde ulovlig medvirken til ophavsretskrænkelser

Dom afsagt den 14. januar

Højesteret stadfæstede, at anvisninger på en hjemmeside vedrørende en ulovlig streamingtjeneste udgør strafbar medvirken til ophavsretskrænkelser. I den pågældende sag, havde den tiltalte på sin hjemmeside opfordret til og vejledt om brug af den ulovlige streamingtjeneste Popcorntime, som anvendes til ulovlig streaming af film, tv-serier m.v. Derudover havde den tiltalte hjulpet brugerne med at få adgang til streamingtjenesten ved at indsætte links til andre hjemmesider, hvorfra streamingtjenesten kunne downloades. Med baggrund heri, stadfæstede Højesteret landsrettens dom og lagde til grund, at tiltaltes handlinger var tilstrækkeligt konkretiseret til at udgøre strafbar medvirken til ophavsretskrænkelser.

Dommen kan læses her: http://www.hoejesteret.dk/hoejesteret/nyheder/Afgorelser/Documents/135-19-anonym.pdf 

Shopping Basket